I anfon ebost atom yn uniongyrchol, rhowch eich manylion isod ac anfonwch eich ymholiad atom.

    Wrth ddelio ag ymholiadau ysgrifenedig ac electronaidd:

    • Byddwn yn ateb pob ymholiad o fewn 10 diwrnod gwaith; os na allwn ateb o fewn 10 diwrnod byddwn yn cysylltu â chi i esbonio pam y bydd yr ateb yn cymryd mwy o amser a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb.

    • Byddwn yn cydnabod ceisiadau e-bost a ddanfonwyd at [email protected] trwy e-bost o fewn 24 awr (heblaw am benwythnosau a gwyliau) ac yn danfon ymateb llawn o fewn y cyfnodau amser a ddisgrifiwyd uchod.

    • Byddwn yn defnyddio iaith blaen yn ein holl ymatebion ac yn rhoi manylion cyswllt y person sy’n delio â’ch ymholiad.