Categories for Trosolwg o’r Fynwent

netbop_admin Mehefin 14, 2018

Y Fynwent

Mae meysydd parcio i ymwelwyr, seddi cyhoeddus, biniau sbwriel, tapiau dwr, hysbysfyrddau cyhoeddus a phaneli dadansoddi treftadaeth wedi’u lleoli mewn... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Bioamrywiaeth

Mae’r fynwent yn cefnogi Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth LLeol Cyngor Sir Caerfyrddin and yn gweithio’n agos gyda Swyddog Bioamrywiaeth y Cyngor... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Safonau Gwasanaeth y Fynwent

Ein nod yw cynnal y fynwent i safon sy’n cynnig lle cyfforddus, tawel a myfyrgar i bawb sy’n ymweld ac... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Cofnodion Claddedigaeth

Mae’r swyddfa weinyddol yn gartref i gofrestri claddu gwreiddiol hanesyddol y fynwent ac ar gael i’r cyhoedd drwy apwyntiad. Mae’r... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Y Capel

Mae ’r Capel wedi ’i leoli ger y brif fynedfa i’r fynwent ar Heol Abertawe. Adeiladwyd y Capel yn 1875... View Article

Read More