Beddau Babanod

Ym Mynwent Ardal Llanelli mae gennym ardal arbennig ar gyfer claddedigaethau babanod.

Mae’r beddau yn lleiniau unigol lle y gellir codi cofeb wedi’r gladdedigaeth. Mae gan y fynwent rheoliadau parthed â chofebion, felly mae’n bwysig eich bod yn siarad â staff y fynwent ac yn gwirio’r rheoliadau cyn eich bod yn gwneud unrhwy drefniadau i brynu neu godi cofeb o unrhyw fath.