Croeso

Dros y blynyddoedd mae Mynwent Ardal Llanelli wedi ehangu ac erbyn heddiw mae’n safle 34 erw, o dan reolaeth Cyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli. Mae’r fynwent yn diwallu anghenion preswylwyr ardaloedd Tref a Gwledig Llanelli.

Ein gweledigaeth: “I ddarparu adnoddau o safon, sy’n gynaliadwy ac yn arloesol ac i ymateb i anghenion yr unigolyn”.

Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cwsmer, ac am anelu at barhau i ddatblygu’r fynwent fel y gallwn gynnig dewis i bawb.

Mae gan y fynwent 34 erw dros 22,000 0 feddau a chladdedigaethau yn dyddio nôl i 1850

Lleolir ein capel o fewn y fynwent ac mae yno seddau i 80 o bobol

Ar hyn o bryd rydyn ni'n diweddaru ochr Cymreig y wefan. Defnyddiwch ochr Saesneg am y tro os gwelwch yn dda. Diolch am eich dealltwriaeth.