Sut i Gofrestru Marwolaeth

Pan fydd person yn marw yn Lloegr, Cymru neu yng Ngogledd Iwerddon, rhaid i chi gael tystysgrif meddygol oddiwrth y meddyg, a chofrestru’r farwolaeth o fewn pum niwrnod.

Yna byddwch yn derbyn y dogfennau sydd eu hangen arnoch i drefnu angladd. Am ragor o wybodaeth am beth i’w wneud wedi i rhywun farw, ewch i wefan Llywodraeth y DU.