Categories for Claddedigaeth

netbop_admin Ebrill 4, 2018

Hawliau Claddu Unigryw

Pan fydd person yn prynu bedd neu lain amlosgiad maen nhw’n prynu’r hawliau claddu unigryw ar gyfer y bedd hwnnw;... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Cyhoeddus

Gall y fynwent ddarparu bedd heb yr angen i brynu hawliau claddu unigryw. Ni fydd y bedd at ddefnydd yr... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Preifat

Rhoddir hawliau claddu unigryw i fedd preifat at ddefnydd perchennog yr hawliau claddu yn unig. Mae’n bosibl dal hawliau claddu... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Claddedigaeth

Mae marwolaeth rhywun agos yn ddigwyddiad emosiynol a sensitif, a’n blaenoriaeth ni yw sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch gofynion... View Article

Read More