Categories for Amlosgiadau

netbop_admin Ebrill 4, 2018

Coetir

Mae hi hefyd yn bosib claddu neu wasgaru gweddillion a amlosgwyd yn yr ardal goetir. Gallwch osod marciwr pren er... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Bedd Lawnt neu Draddodiadol

Mae’n bosibl claddu neu wasgaru gweddillion a amlosgwyd mewn llain gladdu lawnt neu draddodiadol llawn maint. Mae hyn yn cynnig... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Gerddi Coffa Eden

Mae ein gerddi coffa ‘Eden’ wedi eu datblygu i roi mwy o ryddid i deuluoedd i greu ardal goffa bersonol.... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Fowt Colwmbariwm

Mae fowtiau gwenithfaen unigol ar gael yn ein gerddi coffa i gadw gweddillion a amlosgwyd yn ddiogel. Mae’n bosibl ysgythru’r... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Gerddi Coffa

Gall gardd goffa fod yn fan hyfryd a llonydd i chi dreulio amser ynddi i gofio am fywydau eich anwyliaid.... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Eich Dewis wedi Amlosgiad

Nid yw Cyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli yn rhedeg Amlosgfa, ond rydym yn deall bod llawer o bobl am goffáu a chofio... View Article

Read More