Rheoliadau’r Fynwent

Mae ar Gyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli ddyletswydd statudol i reoli ei fynwent ac i weinyddu claddedigaethau yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972 a Gorchymyn Mynwentydd Llywodraeth Leol 1977.

Mae rheoliadau’r fynwent wedi eu llunio i sicrhau bod y fynwent yn gweithredu mewn ffordd gyfreithlon, diogel ac urddasol ar bob achlysur.