Mainc Goffa

Efallai y byddwch am gofio un annwyl drwy neilltuo mainc goffa ar dir y fynwent. Mae meinciau coffa ar gael drwy gydol y fynwent.

I ymholi am fainc goffa, cysylltwch â swyddfa’r fynwent i drafod opsiynau.