Mainc Goffa

Efallai y byddwch am gofio un annwyl drwy neilltuo mainc goffa ar dir y fynwent. ‘Mae meinciau coffa ar gael drwy gydol y fynwent.


Mae meinciau coffa ar gael ar draws y fynwent gyfan.