Categories for Ardaloedd Claddu

netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Babanod

Ym Mynwent Ardal Llanelli mae gennym ardal arbennig ar gyfer claddedigaethau babanod. Mae’r beddau yn lleiniau unigol lle y gellir... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Ardaloedd Coetir

Mae Mynwent Ardal Llanelli yn cynnig opsiynau claddu naturiol mewn ardal goetir lle y lleolir beddau dyfnder sengl ymysg coed... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Traddodiadol

Beddau yw’r rhain lle y mae’r cyrbau coffa yn amgáu arwynebedd y bedd yn gyfangwbl. Mae ardal draddodiadol newydd wedi’i... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Lawnt

Sefydlwyd beddau lawnt er mwyn creu ardal gladdu sy’n hawdd ei chynnal. Caniateir cofebion steil lawnt wrth ben y bedd... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Dewis Dulliau Claddu

Ym Mynwent Ardal Llanelli rydym yn darparu sawl math o fedd. Gelwir y rhain yn fedd lawnt, bedd traddodiadol a... View Article

Read More