Gerddi Coffa Eden

Mae ein gerddi coffa ‘Eden’ wedi eu datblygu i roi mwy o ryddid i deuluoedd i greu ardal goffa bersonol.

Bydd gweddillion a amlosgwyd yn cael eu gosod yn rhydd o dan y ddaear a gellir claddu setiau lluosog o weddillion yn yr ardd. Gall y teulu blannu a chynnal a chadw planhigion blodeuog a llwyni. Gall y Fynwent ddarparu ystod o gofebion bychan a gynlluniwyd yn bwrpasol ar gyfer y gerddi coffa.

Mae’r dewis o gofebion ‘Eden’ wedi’i gynllunio’n ofalus i’ch helpu chi i wneud eich gardd yn un bersonol.