Categories for Amdanon Ni

netbop_admin Ebrill 4, 2018

Cysylltiadau Defnyddiol

Cyngor Gwledig Llanelli www.llanelli-rural.gov.uk Cyngor Tref Llanelli www.llanellitowncouncil.gov.uk Cyngor Sir Caerfyrddin www.carmarthenshire.gov.uk British Register of Accredited Memorial Masons www.bramm-uk.org National... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Rheoliadau’r Fynwent

Mae ar Gyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli ddyletswydd statudol i reoli ei fynwent ac i weinyddu claddedigaethau yn unol â Deddf Llywodraeth... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Map o’r Fynwent

Mae copïau printiedig ar gael o swyddfa’r fynwent a cheir mapiau graddfa fawr ar sawl hysbysfwrdd a leolir mewn gwahanol... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Beddau Rhyfel

Mae nifer o Feddau Rhyfel yn y fynwent, ac mae‘r rhain yn cael eu cynnal a chadw gan Gomisiwn Beddau... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Treftadaeth

Mewn cydweithrediad â Threftadaeth Cymunedol Llanelli mae’r Awdurdod Claddedigaeth wedi gosod dau blac deongliadol yn nhiroedd y fynwent. Mae un... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Hanes

Mae sefydlu’r fynwent yn tarddu o’r gynnen rhwng yr eglwys sefydledig a’r capeli yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.... View Article

Read More