Cofnodion Claddedigaeth

Mae’r swyddfa weinyddol yn gartref i gofrestri claddu gwreiddiol hanesyddol y fynwent ac ar gael i’r cyhoedd drwy apwyntiad.

Burial Records – Llanelli District Cemetery

Mae’r Cofnodion Claddedigaeth wedi cael eu trosglwyddo i fas-data cyfrifiadurol. Mae staff y fynwent ar gael yn y swyddfa weinyddol i helpu gyda’r gwaith o chwilio am Gofnodion Claddedigaeth neu feddau. Mae’r staff hefyd yn gallu’ch helpu i ddod o hyd i fedd yn y tiroedd.