Fowt Colwmbariwm

Mae fowtiau gwenithfaen unigol ar gael yn ein gerddi coffa i gadw gweddillion a amlosgwyd yn ddiogel. Mae’n bosibl ysgythru’r plac ar y blaen i greu cofeb barhaol.

Mae’r fowt o adeiladwaith solet wedi’i adeiladu uchlaw’r tir, ac yn gallu dal dwy set o weddillion a amlosgwyd.