Beddau Traddodiadol

Beddau yw’r rhain lle y mae’r cyrbau coffa yn amgáu arwynebedd y bedd yn gyfangwbl. Mae ardal draddodiadol newydd wedi’i sefydlu yn adran 10.


Pan yn dewis bedd yn y rhan hon mae’r perchennog yn ymrwymo i godi cofeb a fydd yn gorchuddio holl arwynebedd y bedd. Ni chaniateir cofebion steil lawnt yn y rhan hon. Rhaid cadw’r mannau glaswelltog o gwmpas y gofeb ac ar wyneb y bedd yn glir o flodau a chofroddion fel ei bod hi’n bosibl torri’r glaswellt a chynnal a chadw’r tir heb rhwystr.