Beddau Cyhoeddus

Gall y fynwent ddarparu bedd heb yr angen i brynu hawliau claddu unigryw.

Ni fydd y bedd at ddefnydd yr ymadawedig neu ei deulu yn unig, a ni chaniateir unrhwy gofeb ar y bedd. Mae gan yr Awdurdod Claddu yr hawl i gladdu pobl eraill (nad ydynt yn perthyn i’r ymadawedig) yn yr un bedd.