Categories for Cyfarwyddyd

netbop_admin Ebrill 4, 2018

Angladd heb wasanaeth Ymgymerwr Angladdau

Mae’n bosibl trefnu angladd eich hunan. O bryd i’w gilydd, byddwn yn derbyn cais am gyngor a gwybodaeth ar sut... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Sut i Gofrestru Marwolaeth

Pan fydd person yn marw yn Lloegr, Cymru neu yng Ngogledd Iwerddon, rhaid i chi gael tystysgrif meddygol oddiwrth y... View Article

Read More
netbop_admin Ebrill 4, 2018

Cyfarwyddyd ar Drefnu Angladd

Mae profedigaeth yn gyfnod anodd a bydd angen i chi wneud llawer o benderfyniadau mewn amser cymharol fyr. Rydym yn... View Article

Read More