Coetir

Mae hi hefyd yn bosib claddu neu wasgaru gweddillion a amlosgwyd yn yr ardal goetir.


Gallwch osod marciwr pren er cof am yr ymadawedig. Cysylltwch â swyddfa’r fynwent am ragor o fanylion os gwelwch yn dda.