Croeso

Dros y blynyddoedd mae Mynwent Ardal Llanelli wedi ehangu ac erbyn heddiw mae’n safle 34 erw, o dan reolaeth Cyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli. Mae’r fynwent yn diwallu anghenion preswylwyr ardaloedd Tref a Gwledig Llanelli.

Ein gweledigaeth: “I ddarparu adnoddau o safon, sy’n gynaliadwy ac yn arloesol ac i ymateb i anghenion yr unigolyn”.

Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cwsmer, ac am anelu at barhau i ddatblygu’r fynwent fel y gallwn gynnig dewis i bawb.

The 34 acre cemetery has over 22,000 graves and burials date back to 1850

Our chapel is situated within the cemetery and seats up to 80 people

The interment of a loved one is an emotional and sensitive occasion, and our priority is that your needs are met.